Новости

Новости

Байрам қутлыклаўы!

Байрам қутлыклаўы!
 

      Барлық ишки ислер органлары хызметкерлерин бүгинги  25 октябрь – Өзбекстан Республикасы ишки ишлер органлары хызметкерлери күни менен шын кеўилден қутлықлаймыз!

      Елимиздиң тыныш, халқымыздың абадан ҳәм парахат турмыс кешириўинде, қырағылықты ҳәм турақлылықты тәмийинлеўде Сизлердиң орныңыз гиреўли ҳәм халқымыз буннан шексиз миннетдар.