ЖаңалықларӨзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар

Өзбекстан Республикасының 2021-жыл 30-марттағы «Өзбекстан Республикасының айырым нызам ҳүжжетлерине өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққында»ғы Нызамы менен Өзбекстан Республикасының Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекси, Өзбекстан Республикасының Жынаят кодекси ҳәм Өзбекстан Республикасының «Мәлимлемелестириў ҳаққында»ғы Нызамларына өзгерис ҳәм қосымшалар киргизилди.

Атап айтқанда, Өзбекстан Республикасының Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы кодекси «Нызамшылық ҳүжжетлерин орынламаўға яки бузыўға халық алдында ийтермелеў» атамасындағы 201-1-статья менен толықтырылмақта.

Оған көре, Өзбекстан Республикасының нызамшылық ҳүжжетлери талапларын жәмийетлик тәртипке ҳәм жәмийет қәўипсизлигине қәўип салатуғын тәризде орынламаўға яки бузыўға, сондай-ақ, ғалаба хабар қуралларынан, телекоммуникация тармақларынан, Интернет жәҳан мәмлимлеме тармағынан, сондай-ақ, текстти көбейтиўдиң баспа яки басқа усылларынан пайдаланған ҳалда халық алдында ийтермелеў — базалық есаплаў муғдарының алпыс есесинен сексен есесине шекем муғдарда жәрийма салыўға себеп болады»;

Кодекстиң 245-статьясына киргизилген өзгериске көре, бундай ислерди жынаят ислери бойынша судлар көрип шығады. Өзбекстан Республикасының Жынаят кодексиниң Өзбекстан Республикасы Президентине қастыянлық еткенлиги ушын жаза белгилеўши 158-статьясы үшинши бөлими «телекоммуникация тармақларынан яки Интернет жәҳан мәмлимлеме тармағынан» деген сөзлер менен толықтырылмақта.

Кодекстиң 244-статьясы төмендеги яғный, «Ғалаба тәртипсизликлерге ҳәм пуқараларға қарата зорлық-зомбылық етиўге халық алдында ийтермелеў — базалық есаплаў муғдарының жүз есесинен үш жүз есесине шекем жәрийма яки еки жылға шекем мийнет пенен дүзетиўи жумыслары ямаса үш жылдан бес жылға шекем азатлықты шеклеў яки үш жылдан бес жылға шекем азатлықтан айырыў менен жазаланады. Өзбекстан Республикасының «Мәлимлемелестириў ҳаққында»ғы Нызамының 3-статьясы үшинши хатбасы «мәлимлеме ресурсы – мәлимлеме системасы қурамындағы электрон формадағы мәлимлеме, мағлыўматлар банки, мағлыўматлар базасы, сондай-ақ, мәлимлеме системаларында ашық формада жайластырылатуғын ямаса жәрияланатуғын аудио-видео, графикалық ҳәм текстли хабар» деп жаңадан редакцияланбақта. Усы статьяның биринши бөлиминде көрсетилген мәлимлеме анықланған жағдайда, дәрҳал бундай мәлимлемени өширип таслаў шараларын көриўи шәрт. Усы статьяның биринши ҳәм екинши бөлимлеринде белгиленген мәжбүриятлар веб-сайттың яки веб-сайт бетиниң ямаса басқа мәлимлеме ресурсының ийеси, сондай-ақ, блогер тәрепинен орынланбаған жағдайда, бул веб-сайттан яки веб-сайт бетинен ямаса басқа мәлимлеме ресурсынан пайдаланыў Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети белгилеген тәртипте арнаўлы ўәкилликли орган тәрепинен шеклениўи мүмкин. Усы статьяның биринши ҳәм екинши бөлимлеринде белгиленген талапларды бузғанлығы ушын нызамшылыққа муўапық жуўапкершиликке себеп болады. Пуқараларымызды Интернет тармағынан пайдаланыўда нызамшылықта белгиленген жуўапкершилик нормаларын естен шығармаўға шақырып қаламыз.

Амир Нурлипесов, Қарақалпақстан Республикасы хәкимшилик суды баслығы ў.а.