ЖаңалықларҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НӨКИС ҚАЛАСЫ ҲӘКИМИНИҢ Ш Е Ш И М И

№ 05/02-09 « 18 » -февраль2021 йил Ҳокимлик руйхатида №_______ _-сон Нөкис қаласы аймағындағы юридикалық шахсларға ҳәм пуқараларға тийисли автомототранспорт қураллары ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында “Жергиликли мәмлекет ҳәкимияты ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамыныӊ (Өзбекстан Республикасы Олий Кенгашиниӊ Ахборотнамасы, 1993-ж, 9-санлы, 320-статья) 25-статьясы, “Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында”ғы Нызамныӊ (Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2013-ж, 15-санлы, 197-статья) 17-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2003-жыл 31-январьдағы 54-санлы қарары менен тастыйықланған “Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында”ғы Нызамға (Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2003-ж, 1-2-санлы, 17-статья) муўапық транспорт қуралларын 2021-жылда мәжбүрий техникалық көриктен өткериўди шөлкемлестириў мақсетинде, Ш Е Ш И М Қ А Б Ы Л Е Т Е М Е Н: 1. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2021-жыл 6-январьдағы “Қарақалпақстан Республикасында мәжбүрий техникалық көрик өткериўди шөлкемлестириў ҳаққында”ғы 02-08/13-01/3-санлы баянламасы орынлаў ушын басшылыққа алынсын. 2. Нөкис қаласы аймағындағы юридик шахсларға ҳәм пуқараларға тийисли барлық түрдеги автомототранспорт қураллары ҳәм тиркемелери тийисли тәртипте мәжбүрий техникалық көриктен өткерилсин. 3. Нөкис қаласында транспорт қуралларын техникалық көриктен өткериў мүддетлери төмендегише белгиленсин: а) коммерциялық тийкарда жолаўшылар тасыў ушын пайдаланатуғын жеӊил автомобиллер, автобуслар ҳәм орынлық саны 8 ҳәм оннан артық болған (айдаўшы орнынан тысқары), адамларды тасыўға мөлшерленген жүк автомобиллери, габаритли, аўыр салмақлы ҳәм қәўипли жүклерди тасыў ушын аранўлы транспорт қураллары ҳәм тиркемелер - бир жылда еки мәрте; б) ислеп шығарылғанлығына бес жылдан көп болмаған (ислеп шығарылған жылыда киреди) транспорт қураллары (усы пункттиӊ “а” киши пунктинде көрсетилген транспорт қуралларынан тысқары) - еки жылда бир мәрте; в) ислеп шығарылған жылын есапқа алған ҳалда ислеп шығарылғанлығына бес жылдан артық болған транспорт қураллары, сондай-ақ ислеп шығарылған ўақты анықланбаған транспорт қураллары (усы пункттиӊ “а” киши пунктинде көрсетилген транспорт қуралларынан тысқары)-бир жылда бир мәрте; г) тиркемелерди көриктен өткериў прицепли транспорт қураллары ушын белгиленген мүддетлерде; д) нәўбеттеги техникалық көриктен өткериўдиӊ илгери орнатылған мүддетлеринен қәддий нәзер, оларды Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасында дизимнен өткериў (қайта дизимнен өткериў) ўақтында; е) олар ислеп шығарылған жылдан қәддий нәзер, Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасында дизимнен өткерилген (қайта дизимнен өткерилген) күннен баслап бир жыл өткен соӊ (усы пункттиӊ «а» киши пунктинде көрсетилгенлер буған кирмейди). 4. Усы шешимниӊ 3-пункти “а” киши пунктинде көрсетилген транспорт қуралларын техникалық көриктен өткериў: биринши мәрте-2021-жылдыӊ 1-март сәнесинен баслап 30-июнь сәнесине шекемги ўақыт аралығында; екинши мәрте-2021-жылдыӊ 1-сентябрь сәнесинен баслап 31-октябрь сәнесине шекемги ўақыт аралығында өткерилсин. Юридикалық шахсларға тийисли болған транспорт қуралларыныӊ техникалық көриктен өткериў 2021-жылдыӊ 1-март сәнесинен баслап 30-июнь сәнесине шекемги ўақыт аралығында белгиленсин. Пуқараларға тийисли болған транспорт қуралларын техникалық көриктен өткериў 2021-жылдыӊ 1-январь сәнесинен баслап 31-август санесине шекемги ўақыт аралығында белгиленсин. 5. Нөкис қаласында техникалық көрикти өткериў ушын дүзилген комиссия қурамы 1-қосымшаға муўапық, пуқараларға ҳәм юридикалық шахсларға тийисли болған транспорт қуралларыныӊ 2021-жылғы мәжбүрий техникалық көригин өткериў кестеси 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын. 6. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетниӊ 2003-жыл 31-январьдағы “Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққындағы нызамды тастыйықлаў ҳаққында”ғы 54-санлы қарарыныӊ 3-пункти талапларынан келип шығып, Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы, Қорғаныў министрлиги, Ишки ислер министрлиги, Мәмлекетлик қәўипсизлик хызметиниӊ әскерий бөлимлери транспорт қураллары көрсетип өтилген мәмлекетлик органлар тәрепинен белгиленген тәртипте мәжбүрий техникалық көриктен өткерилиўи нәзерде тутылсын. 7. Мәжбүрий техникалық көрик даўамында комиссия қурамында жумыс алып барыўшы қәнийгелердиӊ барқулла жумыс орынларындағы айлық ис ҳақылары сақланып қалынсын. 8. Усы шешим “Пайтахт” газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм ҳәкимликтиӊ рәсмий веб-сайтына жайластырылсын, усы шешим рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди. 9. Усы шешимниӊ орынланыўын қадағалаў Нөкис қаласы ҳәкиминиӊ орынбасары Р.Ибрагимовқа жүкленсин. Нөкис қаласы ҳәкими У.Панаев