ЖаңалықларХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ НӨКИС ҚАЛАЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

       ХАЛЫҚ  ДЕПУТАТЛАРЫ  НӨКИС ҚАЛАЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ҚАРАРЫ

         2020-жыл 26-октябрь                                                                                                                                 № 17/4

Нөкис қаласы аймағындағы географиялық объектлерге атама бериў

ҳәм биргеликли атамаларға өзгерис киргизиў ҳаққында

Өзбекстан Республикасының “Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының 4-статьясы талапларына жуўап бермейтуғын географиялық объектлердиң атамаларын өзгертиў мақсетинде, Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңеси

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Жергиликли халықтың тарийхый, миллий, этникалық, географиялық, тилине байланыслы ҳәм басқа да өзгешеликлерин есапқа алған ҳалда көрип шығылып, усынылған Өзбекстан Республикасы “Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының 4-статьясы талапларына жуўап бермейтуғын көшелердиң атамаларын өзгертиў 1-қосымшаға, тазадан шөлкемлестирилген көшелерге  атамалар бериў усынысы 2-қосымшаға, Нөкис қаласы бойынша хатлаўдан өткерилген барлық көше атамалары 3-қосымшаға  муўапық тастыйықлансын.

2.Қарақалпақстан Республикасы Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастр мәмлекетлик кәрханасы Нөкис филиалы (А.Худайбергенов) на :

 усы қарардың қосымшаларына муўапық,  өзгерис киргизилетуғын географиялық объектлердиң атамаларын қайта дизимнен өткериў ҳәм кәрхананың электрон базасына киргизиў ўазыйпасы жүклетилсин.

3. Қалалық ишки ислер органларының жумысларын муўапықластырыў басқармасы  (Х.Очилов)на:

биргеликли атамалары өзгерген ҳәм жойбардағы көшелерге жаңадан атама берилген орынлардағы халықтың пуқаралық паспортларына тийисли өзгерислер киргизиў ўазыйпасы тапсырылсын.

4. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң социаллық-мәдений тараўды раўажландырыў, шаңарақ, ҳаял-қызлар ҳәм жаслар мәселелери бойынша турақлы комиссиясына жүкленсин.

5. Усы қарар қала ҳәкимлигиниң “Пайтахт” газетасы ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жәриялансын.

6.  Қарар рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

Халық депутатлары Нөкис

қалалық Кеңесиниң баслығы

орынбасары:                                                                                         Т.Дошекенов

 

 

 

Усы қарардыӊ 1-қосымшасы

Нөкис қаласы аймағында нызам талапларына туўры келмейтуғын
ҳәм биргеликли көшелерди өзгертиў бойынша
УСЫНЫС

Географиялық объектлердиң ҳәзирги атамасы

Географиялық объектлердиң бурынғы атамасы

Географиялық объектлердиң түрлери

Аймақлық жайласқан орны

1

Қаллы Айымбетов

Сүйинбике Айым, К.Айымбетов

Көше

"Ботаника бағы" МПЖ

2

Генерал Уснатдин Утемуратов

Ўәзирлер

Көше

3

Мийўели ел

Қырмызы, Мийўели, А.Худайбергенов

Көше

"Шымбай шайхана" МПЖ

4

Абдирейим Султанов

Сәзенделер, А.Султанов, Спортивная

Көше

"Халықлар дослығы" МПЖ

5

Жолымбет Сейтниязов

Ақтөбе, Ж.Сейтниязов

Көше

"Шайырлар ауылы" МПЖ

6

Янгибай Досумов

Бирдем, Я.Досумов

Көше

7

Абдирейим Султанов

Сәзенделер, А.Султанов, Спортивная

Көше

8

Янгибай Досумов

Бирдем,
Я.Досумов

Көше

"Тынышлық" МПЖ

9

Жолымбет Сейтниязов

Ақтөбе, Ж.Сейтниязов

Көше

10

Жолымбет Сейтниязов

Ақтөбе, Ж.Сейтниязов

Көше

"Дослық" МПЖ

11

Мәкан гүзары

Руўхыйлық (Жойбардағы)

Көше

"Алмазар" МПЖ

12

Бағаналы

Саялы бағ, Бекбай

Көше

"Нәўпир" МПЖ

13

Имам Бухарий

Майшылар,
Имам Бухарий

Көше

"Каттагар" МПЖ

14

Генжебай Убайдуллаев

Шарьяр, Г.Убайдуллаев

Көше

"Таслақ" МПЖ

15

Әмиў ырғақлары

Ахун жап

Көше

"Ата мәкан" МПЖ

16

Жаслар келешеги

Жаслар

Көше

17

Ислам Алибеков

Зульфия

Көше

18

Нәжим Дәўқараев

Нәжим ата

Көше

19

Бирликли  ел

Жойбардағы

Көше

20

Халмурат Сапаров

Топырақ қала, Жойбардағы

Көше

21

Генжебай Убайдуллаев

Шарьяр, Г.Убайдуллаев

Көше

"Жолшылар" МПЖ

22

Ардақлы

Жаңа, Шолпан  Ешниязова

Көше

"Қум аўыл" МПЖ

23

Янгибай Досумов өткели

Бирдем өткели, Я.Досумов өткели

Көше

24

Ийманлы

Майлы, Жолшылар

Көше

"Қос булақ" МПЖ

25

Азат журт

Қолберген, Тынымбаев

Көше

"Қызыл қум" МПЖ

26

Байнияз Қайыпназаров

Нигәрим, Котельная

Көше

27

Көркем қала

Мрамор

Көше

28

И.В.Савицкий

Нәсилшилик

Көше

"Жийдели байсын" МПЖ

29

Қарақалпақ ели

Қарақалпақ

Көше

"Ақ жағыс" МПЖ

30

Каттағар елаты

Общ Каттағар

Көше

31

Сақаўат

Бердақ, Строительная

Көше

"Қаратаў" МПЖ

32

Кәрўан сарай

Абай,
Массив горный

Көше

33

Алтын дала

Наўайы, Жойбардағы

Көше

34

Қаллы Айымбетов

Сүйинбийке айым, К.Айымбетов

Көше

"Қутлы коныс" МПЖ

35

Тажимахал

Ақбаслы, Жойбардағы

Көше

"Телеорай" МПЖ

36

Тебин булақ

Майлы топырақ, Жойбардағы

Көше

37

Гүл бостан

Қумшенгел, Жойбардағы

Көше

38

Дашты қыпшақ

Салмалы, Жойбардағы

Көше

39

Ылайлы көл

Ылайлы, Жойбардағы

Көше

40

Шадлы ел

Көк шеге, Жойбардағы

Көше

41

Бирдем

Сәўир самалы, Бирдем

Көше

42

Гөззал бостан

Бостанлық, Жойбардағы

Көше

43

Ағла ел

Наўқаншылар өткели 1

Көше

"Нәўбәҳәр" МПЖ

44

Алтын дәўир

Наўқаншылар өткели 2

Көше

45

Арал бойы

Назлымхан өткели 2

Көше

46

Келешек гүзары

Назлымхан өткели 1

Көше

47

Таўыс қусы

Орақ балға, Жойбардағы

Көше

"Шымбай гүзары" МПЖ

48

Берекетли

Шырақлы,
ДОТС 7-коше

Көше

49

Қорған

Орақ балға өткели, Жойбардағы

Көше

 

 

Усы қарардыӊ 2-қосымшасы

 

Нөкис қаласы аймағында жойбардағы тазадан шөлкемлестирилген
көше атамаларына
УСЫНЫС

 

 

 

 

 

Географиялық объектлердиң ҳәзирги атамасы

Географиялық объектлердиң бурынғы атамасы

Географиялық объектлердиң түрлери

Аймақлық жайласқан орны

1

Шадлы заман

Жойбардағы

Көше

"Ата мәкан" МПЖ

2

Байшубар өткели

Жойбардағы

Көше

3

ўатан

Жойбардағы

Көше

4

Халық айнасы

Жойбардағы

Көше

"Алланияз Қахарман" МПЖ

5

Бахытлы заман

Жойбардағы

Көше

6

Марат Нурмухаммедов

Жойбардағы

Көше

7

Ел ғәзийнеси

Жойбардағы

Көше

8

Сағындық Нийетуллаев

Жойбардағы

Көше

9

Халық сүйер

Жойбардағы

Көше

10

Бағжап

Жойбардағы

Көше

11

Бахыт нуры

Жойбардағы

Көше

12

Еркин бостан

Жойбардағы

Көше

13

Зарафшан

Жойбардағы

Көше

14

Төк қала

Жойбардағы

Көше

15

Бахыт дияры

Жойбардағы

Көше

16

Ер Зийўар

Жойбардағы

Көше

17

Матен Сейтниязов

Жойбардағы

Көше

"Шымбай гүзары" МПЖ

18

Қуяшлы

Жойбардағы

Көше

19

Yмит ушқыны

Жойбардағы

Көше

20

Тумар өткели

Жойбардағы

Көше

"Қос булақ" МПЖ

21

Сунқар өткели

Жойбардағы

Көше

22

Мақсетли өткели

Жойбардағы

Көше

23

Дәўқара өткели

Жойбардағы

Көше

24

Қуўанышлы өткели

Жойбардағы

Көше

25

Мөлдир булақ

Жойбардағы

Көше

26

Мөлдир булақ өткели

Жойбардағы

Көше

27

Камалак өткели

Жойбардағы

Көше

28

Имкан

Жәннет, Жойбардағы

Көше

29

Имкан өткели

Жәннет өткели-1, Жойбардағы

Көше

30

Кеңесбай Рахманов

Жәннет өткели-2, Жойбардағы

Көше

31

Доспанбет жыраў

Жәннет өткели-3, Жойбардағы

Көше

32

Тәбият

Жәннет өткели-4, Жойбардағы

Көше

33

Қарақум

Жәннет  өткел-5, Жойбардағы

Көше

34

Тоғыз төре өткели

Жойбардағы

Көше

35

Нәрўан өткели

Жойбардағы

Көше

36

Қырмызы өткели

Жойбардағы

Көше

37

Орынлы өткели

Жойбардағы

Көше

38

Жумабай жыраў

Жойбардағы

Көше

"Қызыл қум" МПЖ

39

Гүзар жолы

Жойбардағы

Көше

40

Мийирманлар

Жойбардағы

Көше

41

Шуғла

Жойбардағы

Көше

42

З.М.Бабур

Жойбардағы

Көше

43

Шынғыс Айтматов

Жойбардағы

Көше

44

Жаңа Өзбекстан

Жойбардағы

Көше

"Жайхун" МПЖ

45

Расул Гамзатов

Жойбардағы

Көше

46

Раўан

Жойбардағы

Көше

47

Yмит нуры

Жойбардағы

Көше

48

Журт келешеги

Жойбардағы

Көше

49

Дарқаншылық

Жойбардағы

Көше

"Нәўбәҳәр" МПЖ

50

Мийрим-шәпәәт

Жойбардағы

Көше

51

Әдепнама

Жойбардағы

Көше

52

Мүлк

Жойбардағы

Көше

"Бес төбе" МПЖ

53

Берекетли нур

Жойбардағы

Көше

54

Әмирабат

Жойбардағы

Көше

55

Дәрман

Жойбардағы

Көше

56

Бескөпир

Жойбардағы

Көше

57

Қостерек

Жойбардағы

Көше

58

Қараўымбет

Жойбардағы

Көше

59

Қызылжар

Жойбардағы

Көше

"Ботаника бағы" МПЖ

60

Ағартыўшылар өткели

Жойбардағы

Көше

61

Пәрўаз өткели

Жойбардағы

Көше

62

Әўметли өткели

Жойбардағы

Көше

"Айдын жол" МПЖ

63

Олимпия өткели

Жойбардағы

Көше

64

Сөнбес жулдызлар

Жойбардагы

Көше

"Шығыс" МПЖ

65