Жаңалықлар«Бул жер еле зор болады...»

 

Нөкис қаласыныӊ жақын келешектеги көринисиниӊ жойбары ҳаққындағы видео ҳәмде фото материаллар сайтлар ҳәмде социаллық тармақлар арқалы халыққа мәлим етилди. Жойбарға көре, Нөкис қаласындағы «Истиқлол» балалар дем алыў орайында 34 гектар, «Өзбекстан» гүзарыбойында 28 гектар ҳәм «Дослық»каналы бойында 28 гектарлық жерде халықтың дем алыўы ушын қосымша шараятлар жаратылып, жаңа хызмет көрсетиў орынлары курылыўы режелестирилип,шөлкемлестириў жумыслары алып барылмақта.

Жақында социаллық тармақларда 2020-жыл 26-октябрь 19:00де Нөкис қаласы“Өзбекстан” гузары 36-38 үй турғынлары менен Нөкис қаласы ҳәкимлигиниӊ“Коммунал хожалық бөлими” баслығы тәрепинен ушырасыў өткерилип, онда үйлерге банк кредитлери есабынан заманагөй «ақыллы» ысытқышлар қурдырыў бойынша усынысына қарсы болған, ўақтынша жумыссыз үй турғынлары ҳәкимликке наразы болғанлығы ҳаққына хабарлар тарқалды.

26-октябрь күни өткерилген ушырасыўда аймақ турғынларына көп қабатлы жайларды реновация ислеў ўақтында өз басламалары менен өрт қәўипсизлиги, ийис газинен зәхәрленыў жағдайларыныӊ алдын алыў, гуз-қыс айларында үйлерди ысытыў ушын пайдаланылатуғын ески ысытқышларды заманагөй электр жәрдеминде ислейтуғын ысытқышларға өзгертиў мақсетке муўапық екенлиги, егерде имкәнияты болмаса банк тәрепинен тутыныўшылар ушын жениллетилген кредитлерди алыўға әмелий жәрдем берилиўи айтылған.Ҳеш бир пуқара кредит алыўға мәжбүрленбеген. Бул бойынша видеокөринисте пуқаралардың өзлерида айтып өткен.

Сондай-ақ, заманагөй ысытқышларды ҳәр ким қәлеген саўда орнынан, қәлеген маркадағын алыўы мүмкин, бул видеода атап өтилгениндей “исбилерменниң мәпи қызықтай болып туйилгени” ушын алып барылып атырған жумыслар емес.

Мурәжатта баян етилген “ширкеттен шығыў” мәселеси Өзбекстан Республикасының 2019-жыл 7-ноябрь күнги “Көп квартирали үйлерди басқарыў ҳаққында”ғы ЎРҚ-581-санлы Нызамына муўапық шерикликти сайлаў, есабатын еситип барыў, ағза болыў яки ағзалықтан шығыў сол көп қабатлы жайда жасаўшы пуқаралар тәрепинен әмелге асырылатуғынлығы көрсетилген. Бул бойынша орнында түсиник жумысларыда алып барылған.

Ушырасыўда аймақ турғынлары тәрепинен жаўын-шашын күнлери трансформаторға жаўын өтип, тез-тезден үйлерде тоқ болмай қалатуғынлығы ҳақкында мүрәжат еткен. Бул бойынша тийисли уйымларга  тапсырмалар берилди,тез күнде сапластырылады.

Мағлыўмат ушын, жойбар тийкарында төмендеги жумыслар әмелге асырылады:

  • Морылар тәртипке келтирип, заманагөй материаллар менен қапланады;
  • Фасад бөлеклери боялады;
  • Көп қабатлы үйлер әтирапына, көшелерге заманагөй жақтыландырыўшы үскенелер орнатылады.
  • Үйлердиӊ әтирапында жайласқан дүкәнлар тәртипке келтириледи;
  • Саўда орныалдыларында пиядалар жолы, мәдений дем алыў орынлары жаратылады;
  • велосипедте ҳәрекетленыў ушын арнаўлы жоллар қурылады.
  • Пиядалар жоллары ушын жаңадан брускаткалар төселип, көзи әззи, майыплығы болған инсанлардың ҳәрекетлениўи ушын жетерли шараятлар жаратылады.  

Ҳүрметли қаламыз турғынлары ҳәмде  мийманлары, қаламызда алып барылып атырған абадандастырыў жумысларына белсене қатнасып, жаналаныў жумысларыӊ қоллап-куўатлаўыңызды күтип қаламыз.

Шайыр айтқанындай:

Өзгермели дәўир деген,

Жерге де бир нәўбеткелер.

Бизлер дүземеген менен,

Дүзеледи бул жер еле.

Келер өз ийеси оның,

- Жаңа әўлад - ақыллы жас.

Көп сөйлемес биздей болып,

Биздей осамаслық қылмас.

Жердиң қәдирине жетип,

Көтерисер төбесине,

Биздей өлерменлик етип,

Күлтарт пайды көмешине...

Кайта қурыў кәбилети

Жер-анада мол болады.

Аз ғана жыл сабыр етиң,

Бул жер еле зорболады...

 

Нөкис қаласы ҳәкимлигиниӊ  Мәлимлеме хызмети