ЖаңалықларПАЙТАХТЫМЫЗ НӨКИС ҚАЛАСЫНДА ЖАЗЫЎШЫ-ШАЙЫРЛАР ҚЫЯБАНЫ ҚУРЫЛЫЎЫ РЕЖЕЛЕСТИРИЛМЕКТЕ

ПАЙТАХТЫМЫЗ НӨКИС ҚАЛАСЫНДА ЖАЗЫЎШЫ-ШАЙЫРЛАР ҚЫЯБАНЫ ҚУРЫЛЫЎЫ РЕЖЕЛЕСТИРИЛМЕКТЕ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң усы жыл июнь айындағы арнаўлы баянламасы менен қарақалпақ халқының белгили жазыўшы-шайырларының естеликлерин мәңгилестириў мақсетинде пайтахтымыз Нөкис қаласында Жазыўшы-шайырлар қыябанын шөлкемлестириў режелестирилмекте.

Усы тийкарда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң арнаўлы ИС-ИЛАЖЛАР РЕЖЕСИ исленип шығылып онда:

– қарақалпақ халқының жазыўшы-шайырларының мийнет жолы ҳәм дөретиўшилигин үйренип шығып, қыябанда бюстлериниң орнатылыўына мүнәсип, деп табылған жазыўшы-шайырлардың дизимин қәлиплестириў;

– жазыўшы-шайырлардың қыябаны шөлкемлестирилетуғын аймақты үйренип шығыў, қәлиплестирилген дизим тийкарында жазыўшы-шайырлардың бюстлери орнатылатуғын орынларды таңлаў, олардың жайласыў схемасын таярлаў;

– жазыўшы-шайырлардың қыябаны шөлкемлестирилетуғын аймақта Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы ҳәм Республика руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы Қарақалпақстан бөлиминиң имаратын қурыў бойынша усыныс таярлаў;

– қәлиплестирилген дизим тийкарында қыябанда орнатылатуғын жазыўшы-шайырлардың бюстлерин ислетиў бойынша буйыртпалар бериў жумыслары белгиленген…

Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң Баспасөз хызмети.