ЖаңалықларНӨКИС ҚАЛАСЫ ҲӘКИМЛИГИНИҢ РӘСМИЙ ЖУЎАБЫ

Рашит Ержановтың үй-жайға мүтәжлиги бойынша «Ёшлар» телеканалының «Davr»

информациялық бағдарламасында жәрияланған сын материалға

 

НӨКИС ҚАЛАСЫ ҲӘКИМЛИГИНИҢ РӘСМИЙ ЖУЎАБЫ

 

«Ёшлар» телеканалының «Davr» информациялық бағдарламасында Нөкис қаласы «Ботаника бағы» мәкан пуқаралары жыйыны аймағындағы О.Халмуратов көшеси 4-жай турғыны, балалығынан I топар нагираны Рашит Ержановтың ата-анасы менен өз-ара келиспеўшилиги себепли бүгинги күнде ижарада жасап атырғанлығы ҳаққында сын көзқараста информация жәрияланған еди. Егер, ҳәр бир пуқара тәрепинен бул информация толық ҳәм дыққат пенен тыңланса журналист Амина Қурбаниязова ўақыяны толық ашып берген ҳәм машқаланың келип шығыў себеплери, Нөкис қаласы ҳәкимлиги тәрепинен бул машқаланың үйренилип шығылыў барысы бойынша толық мағлыўмат берип өтилген.

Солай болса да және бир мәрте ескертип өтпекши болғанымыз, «Ботаника бағы» мәкан пуқаралары жыйыны тәрепинен 2018-жыл июнь айында Рашит Ержановтың үй-жайға мүтәжлиги бойынша Нөкис қаласы ҳәкимлигине усыныс берилген. Бирақ, бул ўақытта Р.Ержанов ата-анасы менен биргеликте жасап атырған еди.

Нөкис қаласында 2018-жылда үй-жайға мүтәж, кем тәмийинленген, майыплығы болған пуқараларға ўақтынша жасаў ушын ханалар ажыратыў бойынша мәкан пуқаралар жыйынларының усынысларын қарап шығыў бойынша арнаўлы Комиссия қурамы тәрепинен Р.Ержановтың шаңарақ жағдайлары үйренилип шығылғанда - СОЛ ЎАҚЫТТА ОНЫҢ АТА-АНАСЫ МЕНЕН БИРГЕ ЖАСАП АТЫРҒАНЛЫҒЫ, сондай-ақ, шаңарағында Ишки ислер уйымы тараўында ислейтуғын иниси келиншеги менен, қарындасы да биргеликте жасайтуғынлығы, турақ жайы сегиз бөлмеден ибарат болып, шаңарақ ағзаларының улыўма дәраматы есапқа алынып, Комиссия шешими менен үй-жайға мүтәж емес, деп табылған.

Ал, Р.Ержановтың ижарада жасап атыр деген мүрәжатына келетуғын болсақ, ол Комиссия шешими менен үй-жайға мүтәж емес, деп табылған кейин, яғный, 2019-жыл май айында ата-анасы менен өз-ара келиспеўшилиги себепли «Қутлы қоныс» мәкан пуқаралары жыйыны аймағына ижараға шыққан. Буннан кейин, 2019-жыл октябрь айында усы «Қутлы қоныс» мәкан пуқаралары жыйыны тәрепинен Нөкис қаласы ҳәкимлигине Р.Ержановтың үй-жайға мүтәжлиги бойынша қайта усыныс келип түсти.

Бул усыныс алдағы ўақытта арнаўлы тәртипте дүзилген Комиссия тәрепинен үйренилип шығылғаннан кейин, жуўмағы бойынша қосымша мағлыўмат берилетуғынын мәлим етип билдиремиз.

Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң Баспасөз хызмети.