Дыққат таңлаў!!!

Нөкис қаласы ҳәкимлиги, Өзбекстан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 27-жыллығына арнап, «Азиз ҳәм жалғызымсан жана-жан Өзбекстаным» ураны астында пайтахтымыз мийманлары ҳәм турғынлары ушын қолайлы инфраструктураны жаратыў, олардың мәдений дем алыўларын шөлкемлестириў, қала абаданшылығы ҳәм архитектурасын еледе раўажландырыў мақсетинде «Nukus city» таңлаўын жәриялайды.           

Таңлаўда инновациялық тәрептен креатив жандасқан ҳалда мәдений ҳәм кеўил ашар орынларда киши архитектуралық қурылмаларды – арт қурылмаларын жаратыў пикиринде болған ҳәр қандай пуқара қатнасыўы мумкин.

Буның ушын, Сиз өз пикирлериңизди эскиз ҳалына түсирип, Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң Инвестициялар, инновациялар, меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм киши санаат зоналары ҳәмде туризмди раўажландырыў комплексине усы жылдың 10-август күнинен 25 август күни аралығында усыныўыңыз керек болады.

Еслетип өтемиз, Сиз тәрепиңизден усынылған ҳәр қандай идеялар пайтахтымыз раўажланыўына хызмет етиўи менен бирге мәдений дем алыўшы пуқараларымызға заўық бағышлап қоймастан, жасларымыздың неке тойлар сейили даўамында есте қаларлық мәўритлерди фото-сүўретлер арқалы инәм етеди.

Таңлаўда миллийлигимизди сәўлелендирген, тарыйхый естеликлерди өзинде көрсете алған, экономикалық-қаржы жағынан ҳәмде ҳәзирги заманның талабына жуўап бере алатуғын энергия тежеў қәсийетине ийе болған жойбарлар қатнасыўшылар ушын жеңипаз болыў имкәниятын жоқарылайды.

Таңлаў жуўмағына көре жеңимпаз болған қатнасыўшы «Ноутбук» ҳәм басқада бахалы саўғалар менен сыйлықланады.   

Киши архитектуралық қурылмаларды – арт қурылмаларын қурыў ушын усыныс етилетуғын тийкарғы орынлар:

  1. Нөкис дийхан базар аймағы
  2. Бердақ атындағы мәмлекетлик драма театры
  3. Жаслар орайы аймағы
  4. Нөкис Халықаралық аэропорты
  5. И.В.Савицкий атындағы музей аймағы
  6. Нөкис Темир жол вокзалы аймағы
  7. «Истиқлол» дем алыў орайы
  8. «Амир Темур» дем алыў бағы
  9. ПХАЖ әтирапы
  10. Дослық каналының бойы

TonyNKS